Dit is Kinderstad

Samen halen we iedere dag het beste uit de kinderen. Samen spelen, (op)groeien, ontwikkelen, ontdekken, leren, vriendeschappen sluiten; bij Kinderstad zorgen onze pedegogisch professionals en leerkrachten voor een stevige basis. Wij bieden op onze kinderopvanglocaties en bassischolen een veilige, vertrouwde én inspirerende omgeving.

Goed, beter, best

Kwaliteit vinden wij belangrijk. Bij alles wat we doen denken we na over hoe we dat het beste kunnen bereiken. Hoe zorgen we voor de juiste scholing van pedagogisch professionals en leerkrachten? Op welke manier geveb we les en begeleiden we kinderen? Als je kiest voor Kinderstad, kies je voor kwaliteit.

Groei je met ons mee?

Door het beste uit de pedagogisch professionals en leerkrachten te halen, helpen we kinderen om te groeien en ontwikkelen. Kinderopvang en primair onderwijs werken daarom nauw samen en dit zal de komende jaren alleen maar versterkt worden. Kinderen komen bij Kinderstad vaak als baby binnen, groeien tot peuter, kleuter en tiener.

Kennismaking met OBS Panta Rhei

Obs Panta Rhei is de enige openbare school voor Tilburg Zuidoost. De school telt de laatste jaren meer dan 500 leerlingen. Een openbare school staat open voor iedereen. Geloofs- en levensovertuiging zijn niet van belang. Het belangrijkste verschil met bijzondere scholen is dat deze een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag hebben.
 
Panta Rhei heeft drie locaties: één aan de Don Sartostraat, één aan de Galjoenstraat en één aan de Lanciersstraat. De twee eerste locaties waren vóór 1 augustus 1995 twee aparte openbare scholen, respectievelijk Jenaplanschool de Leyevoorde en de Einder.
 
Op onze school wordt gewerkt met groepen van zowel 1 jaargroep als met 2 jaargroepen bij elkaar. Beide groepssamenstellingen behoren de komende jaren tot de mogelijkheden. In overleg met de MR worden er ieder schooljaar afspraken gemaakt voor wat betreft de groepssamenstelling.
Onze leerlingen leren effectief omdat we hoge verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, doelgericht oefenen en voortdurend directe feedback geven. We zijn positief en benoemen het gewenste gedrag. Panta Rhei is een school die zich richt op de brede ontwikkeling van de leerling. Cognitie, sociaal emotionele ontwikkeling en culturele vorming vormen de pijlers van Panta Rhei.
Groepscohesie (o.a. samenwerking, sociaal-emotionele ontwikkeling) staat bij ons hoog in het vaandel. Panta Rhei besteedt veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig. Deze aandacht kan noodzakelijk zijn op velerlei gebieden: lees-, spelling- en rekenonderwijs, schrijven/motoriek, motivatie en werkhouding, gedrag in de groep (maar ook daarbuiten), de sociaal-emotionele ontwikkeling en behoefte aan meer uitdaging of verdieping op cognitief gebied.

Op het gebied van culturele vorming is er een doorgaande lijn van activiteiten: Vier keer per jaar vieren de leerlingen samen het Panta Rhei Podium. Hierbij komen alle leerlingen op het podium die in de betreffende weken hun verjaardag vieren, waar ze worden toegezongen door alle kinderen. Vier keer per jaar vieren de leerlingen samen het Panta Rhei Theater. Deze  wordt verzorgd door de leerlingen. De kinderen laten zien wat ze hebben geleerd en kunnen hun creativiteit in bijvoorbeeld toneel, zang en dans laten zien. Bij het Panta Rhei Theater (4 per groep per schooljaar) zijn leerlingen uit boven- en onderbouw aanwezig, waardoor de jongsten leren van de oudsten en waardoor de oudsten leren respect op te brengen voor wat de leerlingen uit de onderbouw te bieden hebben. Ouders zijn bij de Panta Rhei Theaters van harte welkom.
De doorgaande lijn op het gebied van cultuur, is ook te zien in de planning Ateliers! en museum-bezoeken.