Opmaatgroep

Obs Panta Rhei is één van de scholen van de Opmaatgroep. Deze scholengroep unie is ontstaan uit een samenwerking tussen stichting Opmaat en stichting Jan Ligthartgroep Tilburg. De gedachte achter deze 'personele unie' is, om méér uit de samenwerking te halen waar ouders, kinderen en andere belanghebbenden van profiteren. Deze 14 scholen waaronder één AZC-school, zijn gelegen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-Nassau. Wij besturen onze scholen op hoofdlijnen en creëren de kaders waarbinnen de scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabiliteit en een efficiënt personeelsbeleid. 
 
Het motto van onze scholengroep is: ’Samen maken we het verschil!’ ... en dat doen we met jou!
  Bij onze scholen dragen circa 350 betrokken en deskundige personeelsleden zorg voor bijna 4.000 leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar onze basisscholen gaan en dat de leerkrachten er met plezier werken. Daarbij staat onze onderwijsmissie “Iedere leerling van een Opmaat-school wordt toegerust voor het leven” centraal. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we samen met u.   

Openbaar onderwijs

De scholen van de Opmaatgroep staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten. Onze openbare basisscholen zijn van en voor iedereen. De algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden zijn daarom leidend. 
In ons kompas staan de belangrijkste kernwaarden van de stichting.   Het kompas helpt onze medewerkers om in hun dagelijkse werk goed op koers te blijven in het toepassen van deze kernwaarden.

 

Wij nodigen u van harte uit om onze website www.opmaat-scholen.nl te bezoeken. Het bestuur van Stichting Opmaat wenst u en uw kinderen een heel prettig schooljaar toe!  

Kennismaking met OBS Panta Rhei

  Obs Panta Rhei is de enige openbare school voor Tilburg Zuidoost. De school telt de laatste jaren meer dan 500 leerlingen. Een openbare school staat open voor iedereen. Geloofs- en levensovertuiging zijn niet van belang. Het belangrijkste verschil met bijzondere scholen is dat deze een bepaalde godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag hebben.  
Panta Rhei heeft drie locaties: één aan de Don Sartostraat, één aan de Galjoenstraat en één aan de Lanciersstraat. De twee eerste locaties waren vóór 1 augustus 1995 twee aparte openbare scholen, respectievelijk Jenaplanschool de Leyevoorde en de Einder.
 
Op onze school wordt gewerkt met groepen van zowel 1 jaargroep als met 2 jaargroepen bij elkaar. Beide groepssamenstellingen behoren de komende jaren tot de mogelijkheden. In overleg met de MR worden er ieder schooljaar afspraken gemaakt voor wat betreft de groepssamenstelling.
 
Onze leerlingen leren effectief omdat we hoge verwachtingen hebben, heldere doelen stellen, doelgericht oefenen en voortdurend directe feedback geven. We zijn positief en benoemen het gewenste gedrag. Panta Rhei is een school die zich richt op de brede ontwikkeling van de leerling. Cognitie, sociaal emotionele ontwikkeling en culturele vorming vormen de pijlers van Panta Rhei. 
 
Groepscohesie (o.a. samenwerking, sociaal-emotionele ontwikkeling) staat bij ons hoog in het vaandel. Panta Rhei besteedt veel aandacht aan de begeleiding van leerlingen. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig. Deze aandacht kan noodzakelijk zijn op velerlei gebieden: lees-, spelling- en rekenonderwijs, schrijven/motoriek, motivatie en werkhouding, gedrag in de groep (maar ook daarbuiten), de sociaal-emotionele ontwikkeling en behoefte aan meer uitdaging of verdieping op cognitief gebied. 
 
Op het gebied van culturele vorming is er een doorgaande lijn van activiteiten: Vier keer per jaar vieren de leerlingen samen het Panta Rhei Podium. Hierbij komen alle leerlingen op het podium die in de betreffende weken hun verjaardag vieren, waar ze worden toegezongen door alle kinderen. Vier keer per jaar vieren de leerlingen samen het Panta Rhei Theater. Deze  wordt verzorgd door de leerlingen. De kinderen laten zien wat ze hebben geleerd en kunnen hun creativiteit in bijvoorbeeld toneel, zang en dans laten zien. Bij het Panta Rhei Theater (4 per groep per schooljaar) zijn leerlingen uit boven- en onderbouw aanwezig, waardoor de jongsten leren van de oudsten en waardoor de oudsten leren respect op te brengen voor wat de leerlingen uit de onderbouw te bieden hebben. Ouders zijn bij de Panta Rhei Theaters van harte welkom.
 
De doorgaande lijn op het gebied van cultuur, is ook te zien in de planning Ateliers! en museum-bezoeken.
 
Panta Rhei onderhoudt een scholenband met scholen in Matagalpa, een stad in Nicaragua. Jaarlijks leren de leerlingen in een project over het leven en wonen in Nicaragua. Middels een sponsorloop in juni zamelen de kinderen geld in voor de scholen in Matagalpa. Het project wordt afgesloten met een feestavond.
Om de 2 jaar bezoeken leerkrachten van onze school de scholen in Nicaragua en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de deskundigheid van de leerkrachten in Matagalpa.
 
Wilt u meer weten over onze school, maak dan een afspraak via Annette Eikenaar, onze algemeen teamleider.