Informatie

OBS Panta Rhei

Openbare Basisschool (OBS) Panta Rhei is de enige openbare school voor Tilburg Zuidoost met vestigingen aan de Don Sartostraat, Galjoenstraat en Lanciersstraat en telt de laatste jaren circa 500 leerlingen. Panta Rhei is een warme school voor iedereen, waar samen met ouders actief gewerkt wordt aan de ontplooiing van kinderen, met respect voor ieders mogelijkheden. Naast de cognitieve, wordt ook de sociale, emotionele en artistieke ontwikkeling nadrukkelijk gestimuleerd. Binnen een gestructureerde maar ook dynamische leeromgeving dagen we het kind uit om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig persoon die eigen verantwoordelijkheid kan dragen. Hierdoor wordt het kind voorbereid om samen met anderen goed te kunnen functioneren in de steeds veranderende maatschappij. Kenmerkend voor Panta Rhei zijn de weekopeningen en -sluitingen, keuzemiddagen, cultuurprojecten en band met Nicaragua.
 

Betekenis

Panta rhei is een (Griekse) bekende uitspraak die een gedachte van de Griekse filosoof Heraclitus weergeeft. Het betekent alles stroomt of alles is in beweging.
 

Visie

Panta Rhei is een warme school met een openbare identiteit, die ruimte geeft aan verschillen. In een veilige, dynamische leeromgeving wordt met wederzijds respect, in nauwe samenwerking met ouders, gewerkt aan de totale ontwikkeling van kinderen. Een doorgaande ontwikkelingslijn van groep 1 t/m 8 moet dit proces waarborgen. Ons onderwijs wordt afgestemd op de leer- en ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen door differentiatie in leerstof, instructie en het variëren in didactische werkvormen. We streven naar een optimaal evenwicht, tussen enerzijds de cognitieve en anderzijds de sociale, emotionele en artistieke ontwikkeling. De school is een professionele, lerende organisatie, waarin genoemde zaken voor het kind, natuurlijk ook voor het personeel gelden. Dit vraagt regelmatige scholing, een goede communicatie, een veilige werksfeer en aandacht voor eenieder.
 

Panta Rhei podium en Panta Rhei theater

Op maandag zijn er regelmatig op alle locaties gezamenlijke podia, die worden verzorgd door het team. Leerkrachten spelen toneel of zingen een liedje voor alle leerlingen. Tijdens het Panta Rhei podium komen alle leerlingen die in die betreffende periode hun verjaardag vieren, op het podium. Ze worden toegezongen door de hele school. De weeksluiting wordt verzorgd door de leerlingen. De kinderen kunnen hun creativiteit in toneel, zang en dans laten zien. Op deze manier kunnen de kleintjes leren van de groten en dienen de groten respect op te brengen voor wat de leerlingen uit de onderbouw te bieden hebben. Ouders zijn bij de theaters ook van harte welkom. Zie het rooster elders op deze website!
 

Stedenband

Panta Rhei onderhoudt een scholenband met scholen uit Nicaragua (Matagalpa). Gedurende het schooljaar wordt aandacht besteed aan de correspondentie met kinderen uit Matalgalpa. In maart leren de leerlingen in een project over het leven en wonen in Nicaragua. Middels een sponsorloop in juni verzamelen de kinderen geld voor de scholen in Matalgalpa. Het project wordt afgesloten met een feestavond. Om de 2 jaar bezoeken leerkrachten van onze school de scholen in Nicaragua. Zij doen dit samen met de onderwijsgroep van de Stedenband Tilburg – Nicaragua.