Ondersteuning

HPO

Panta Rhei is een high performing school. Dat betekent dat we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen en door hoge doelen te stellen aan alle leerlingen bieden we onderwijs met gelijke kansen voor iedereen. We willen graag dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. De meeste leerlingen maken een (goede) leerontwikkeling door. Soms gaat het leren moeizamer, heeft een kind een ander aanbod nodig of is er sprake van een beperking of gedragsprobleem. In ons schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden.


Schoolmaatschappelijk werk

Het is mogelijk om hulp te vragen aan School Maatschappelijk Werk. Deze instantie richt zich op psychosociale hulpverlening aan kinderen en hun ouder(s) ter bevordering van het functioneren op school. Ook ondersteunen en bemiddelen ze bij andere schoolproblemen, zoals pesten en faalangst. Onze schoolmaatschappelijk werker is Addy van Berkel. Aanmelding voor School Maatschappelijk Werk verloopt via Carla van den Wittenboer (carla.vandenwittenboer@bijkindertad.nl) of Janneke Zwaan (janneke.zwaan@bijkinderstad.nl). 


Jeugdhulpverlening

Behoefte aan tips/adviezen rondom opvoeding? Of twijfels over de gezondheid van je kind? Maak een afspraak met GGD Jeugdgezondheidszorg, contactpersoon Tibby Staats (t.staats@ggdhvb.nl) 0883687000 of www.ggdhvb.nl/mijnkind. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD hebben ook regelmatig contact met de school. Ze informeren hoe het gaat met een kind (voorbereiding gezondheidsonderzoek), nemen deel aan het externe ondersteuningsteam, bieden advies en ondersteuning én organiseren projecten over een gezonde leefstijl op school.