ICT

De computer neemt tegenwoordig een belangrijke plaats in binnen het onderwijs. Dat is op Panta Rhei niet anders. De leerlingen zullen steeds meer en vaker te maken krijgen met digitale lessen, internet, computervaardigheid, etc.

Al vanaf de kleutergroep (hoewel nog in beperkte mate, op een speelse, doch leerzame manier en onder begeleiding van een hulpouder) worden de leerlingen wegwijs gemaakt met de computer. Naar gelang hun schoolloopbaan vordert zullen zij vaker en intensiever met digitale lesgeving te maken krijgen.

De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen een aantal vakken via een digitaal schoolbord aangeboden. De mogelijkheden met deze manier van lesgeven zijn onbeperkt. De leerkracht kan zelf lessen ‘aanmaken’ op de computer, complete pakketten (laten) aanschaffen door school, en zelfs lesprogramma’s via internet binnenhalen, eventueel aanpassen en aan de kinderen presenteren.

Ook kunnen de leerlingen (vanaf groep 6) zelfstandig of in tweetallen via internet thema’s opzoeken, bekijken en daarover een werkstuk maken. Natuurlijk zijn er, voor wat betreft het werken met de computer en het bezoeken van internetsites, regels en afspraken gemaakt op school.

Thuis kunnen kinderen ook gebruik maken van lesprogramma’s. Panta Rhei heeft hiervoor als aanbod Staal (spelling en taal), Gynzy Kids en Gynzy Bundels.