Schooltijden


Overblijven

Op Panta Rhei bestaat de mogelijkheid voor de leerlingen om over te blijven. De praktijk leert dat de meeste kinderen hiervan gebruik maken. Hoe een en ander geregeld is en wat de afspraken zijn vindt u in de Kwaliteitskaart Overblijven op Panta Rhei 2.0.
Voor de kinderen is het belangrijk dat het overblijven prettig verloopt. Voor de goede gang van zaken daarom de volgende aandachtspunten :

  • Kinderen nemen zelf brood (GEEN snoep of koek) EN DRINKEN (GEEN LIMONADE) MEE (GEEN PAKJE DRINKEN OF PLASTIC WEGWERPBEKER- OF FLES);
  • Voor het eten wassen de kinderen hun handen;
  • Er wordt gezamenlijk gegeten, dus gelijktijdig begonnen.
  • Overblijfbijdrage schooljaar 2023/2024 is €50.

Er is een overblijfcommissie die de gang van zaken coördineert. We streven ernaar om in de onderbouw tijdens de eetpauze met minimaal 2 volwassenen aanwezig te zijn, de leerkracht en een vaste pleinwacht.

Overblijven is overigens niet verplicht !

Heeft u vragen, op- of aanmerkingen over hoe het overblijven verloopt, laat het ons dan weten.

Alle locaties
E-mail: pantarhei.oc.financieel@bijkinderstad.nl
 

Kindercampus

Vanaf 2015 is Kindercampus Panta Rhei officieel gestart aan de locatie Galjoenstraat/Lanciersstraat. Dit is een samenwerking tussen de basisschool en de kinderopvang van Kinderstad. We zetten gezamenlijk in op brede ontwikkeling voor de kinderen van Panta Rhei.

Waar staan wij voor?

Kindercampus Panta Rhei is gebaseerd op de overtuiging dat een doorgaande lijn in opvang en onderwijs meer ontwikkelingskansen biedt aan ieder kind. We bieden een programma voor kinderen van 0 tot 13 jaar waarin doorgaande leer- en ontwikkellijnen zijn opgenomen van kinderopvang, onderwijs en naschoolse activiteiten.

Activiteiten
  • Een eigentijds aanbod
  • Onderwijsbehoeften en mogelijkheden van de leerling als vertrekpunt
  • Uitstekend verzorgde basiskwaliteit van onderwijs en opvang
  • Aandacht voor complete ontwikkeling (sociaal-emotioneel, techniek, kunstzinnige vorming, beweging etc.)
  • Een eigen ruimte voor elke leeftijdsgroep met de mogelijkheid om een kijkje te nemen op een volgende plek
  • Een gezond en duurzaam gebouw met natuurlijke buitenruimtes die uitnodigen om te ontdekken

Voorbeelden

Kinderen van de oudere peutergroepen van kinderopvang Panta Rhei draaien per toerbeurt mee in de kleutergroepen van basisschool Panta Rhei. Zij doen dan mee met activiteiten die in de groepen plaatsvinden. Dit is voor deze kinderen een eerste kennismaking met de basisschool.

Kinderen van basisschool Panta Rhei lezen een verhaal voor aan de kinderen van de jongste kinderen van de kinderopvang. Voor de peuters is het een eerste kennismaking met de basisschool. Voor de kinderen van de basisschool is het een extra manier van leesbeleving.

Kindercampus Panta Rhei wordt ondersteund door de overkoepelende onderwijsorganisatie T-Primair.

Klik hier voor de website van de Kinderopvang Panta Rhei