Onze school

OBS Panta Rhei is de enige openbare school voor Tilburg Zuidoost en telt de laatste jaren ca. 500 leerlingen. Panta Rhei is een warme school voor iedereen, waar samen met ouders actief gewerkt wordt aan de ontplooiing van kinderen, met respect voor ieders mogelijkheden.

Naast de cognitieve, wordt ook de sociale, emotionele en artistieke ontwikkeling nadrukkelijk gestimuleerd. Hierdoor wordt het kind voorbereid om samen met anderen goed te kunnen functioneren in de steeds veranderende maatschappij. Kenmerkend voor Panta Rhei zijn de weekopeningen en -sluitingen, keuzemiddagen, cultuurprojecten en band met Nicaragua.

Weekopening en Weeksluitingen
Elke maandag is er op beide locaties een gezamenlijke weekopening, die wordt verzorgd door het team. Op de locatie Galjoenstraat is hiervoor een verdeling gemaakt tussen onderbouw en bovenbouw weekopening. Leerkrachten spelen toneel of zingen een liedje voor alle leerlingen. Tijdens de weekopening komen alle leerlingen die in de betreffende week hun verjaardag vieren, op het podium. Ze worden toegezongen door de hele school. De weeksluiting wordt verzorgd door de leerlingen. De kinderen kunnen hun creativiteit in toneel, zang en dans laten zien.

Op de locatie Galjoenstraat zijn de weeksluitingen verdeeld over 3 groepen. Bij elke weeksluiting zijn leerlingen uit boven- en onderbouw aanwezig. Op die manier kunnen de kleintjes leren van de groten en dienen de groten respect op te brengen voor wat de leerlingen uit de onderbouw te bieden hebben. Ouders zijn bij de weeksluitingen ook van harte welkom. Zie het rooster elders op deze website!

Stedenband
Panta Rhei onderhoudt een scholenband met scholen uit Nicaragua (Matagalpa). Gedurende het schooljaar wordt aandacht besteed aan de correspondentie met kinderen uit Matalgalpa. In maart leren de leerlingen in een project over het leven en wonen in Nicaragua.

Middels een sponsorloop in juni verzamelen de kinderen geld voor de scholen in Matalgalpa. Het project wordt afgesloten met een feestavond. Om de 2 jaar bezoeken leerkrachten van onze school de scholen in Nicaragua. Zij doen dit samen met de onderwijsgroep van de Stedenband Tilburg – Nicaragua.