Zorg

Door onze aanpak van adaptief onderwijs, zijn we in staat om de meeste leerlingen zorg op maat te bieden. Kan een kind ondanks alles op bepaalde vlakken toch niet meekomen, dan staan ons nog diverse andere mogelijkheden ter beschikking om leerlingen te begeleiden. De extra zorg kunnen we bieden op de gebieden lees-, spelling- en rekenonderwijs, schrijven, motoriek, motivatie en werkhouding, gedrag in de groep (ook buiten), de sociaal-emotionele ontwikkeling en het ‘meerbegaafd’ zijn.