Kindercampus Panta Rhei

Vanaf 2015 is Kindercampus Panta Rhei officieel gestart aan de locatie Galjoenstraat/Lanciersstraat. Dit is een samenwerking tussen de basisschool en de kinderopvang van Kinderstad. We zetten gezamenlijk in op brede talentontwikkeling voor de kinderen van Panta Rhei.

Waar staan wij voor?
Kindercampus Panta Rhei is gebaseerd op de overtuiging dat een doorgaande lijn in opvang en onderwijs meer kansen biedt om bij elk kind talenten in de volle breedte te ontwikkelen. We werken hard aan een programma voor kinderen van 0 tot 13 jaar waarin doorgaande leer- en ontwikkellijnen zijn opgenomen van kinderopvang, onderwijs en naschoolse activiteiten.

Activiteiten
•Een eigentijds aanbod
•Onderwijsbehoefte en mogelijkheden van het kind als vertrekpunt
•Uitstekend verzorgde basiskwaliteit van onderwijs en opvang
•Aandacht voor complete ontwikkeling ( sociaal-emotioneel, techniek, kunstzinnige vorming, beweging etc.)
•Tweetaligheid ( Nederlands en Engels)
•Elke leeftijdsgroep heeft z’n eigen ruimte met de mogelijkheid om een kijkje te nemen op een volgende plek
•Gezond en duurzaam gebouw met natuurlijke buitenruimtes die uitnodigen om te ontdekken

Voorbeelden
Elke week gaan kinderen van de oudere peutergroepen van kinderopvang Panta Rhei meedraaien in de kleutergroepen van basisschool Panta Rhei. Zij mogen dan drie kwartier meedoen met allerlei activiteiten die in de groepen plaatsvinden. Dit is voor deze kinderen een eerste kennismaking met de basisschool.

Kinderen van basisschool Panta Rhei lezen een verhaal voor aan de kinderen van de jongste kinderen van de kinderopvang. Voor de peuters is het een eerste kennismaking met de basisschool. Voor de kinderen van de basisschool is het een extra manier van leesbeleving.

Kindercampus Panta Rhei wordt ondersteund door de overkoepelende onderwijsorganisatie T-Primair.

Klik hier voor de website van de Kinderopvang Panta Rhei