Overblijven

Op Panta Rhei bestaat de mogelijkheid voor de leerlingen om over te blijven. De praktijk leert dat de meeste kinderen hiervan gebruik maken.

Voor de kinderen is het belangrijk dat het overblijven prettig verloopt. Voor de goede gang van zaken daarom de volgende aandachtspunten :

– kinderen nemen zelf brood (geen snoep of koek) en drinken (geen limonade) mee;
– voor het eten wassen de kinderen hun handen;
– er wordt gezamenlijk gegeten, dus gelijktijdig begonnen.

Er is een overblijfcommissie die de gang van zaken coördineert. We streven ernaar om in de onderbouw tijdens de eetpauze met minimaal 2 volwassenen aanwezig te zijn, één vaste kracht en een of twee hulpouders.

Overblijven is niet verplicht !

heeft u vragen, op- of aanmerkingen over hoe het overblijven verloopt, laat het ons dan weten.

Aanmelden voor het overblijven
U kunt uw kind digitaal aanmelden voor het overblijven bij OBS Panta Rhei. Omdat verschillende locaties hebben, maken wij ook gebruik van twee formulieren.

Na het invullen neemt de coördinator contact met u op.

Alle locaties:
E-mail: obs.pantarhei_oc.ds@opmaat-scholen.nl
Coördinator Eline Brakel

Hieronder vindt u de aanmeldformulieren:
Nieuwe aanmeldformulieren worden op dit moment ontwikkeld.

U betaalt een vergoeding voor het overblijven van uw kind(-eren).