Huisregels

De regels die op Panta Rhei worden gehanteerd zijn niet anders dan op andere scholen. De normen en waarden van de Nederlandse samenleving worden hoog in het vaandel gehouden. Een belangrijk facet hiervan is het tonen van respect voor een ander. Alle mensen zijn gelijkwaardig en waardig om gelijk behandeld te worden.

Als er wordt “gestraft” zullen de straffen over het algemeen een opvoedkundig karakter hebben. Praten over het ongewenste gedrag zal het eerste uitgangspunt zijn. Treedt een kind in herhaling, dan zullen de ouders/verzorgers worden ingelicht. School en ouders/verzorgers zullen dan samen naar een oplossing zoeken om het gedrag van de leerling in andere banen te leiden.

Overigens kan herhaald wangedrag van een leerling leiden tot schorsing van de leerling. Ouders kunnen ongewenst gedrag melden bij de groepsleerkracht of schoolleiding.