Ouderportaal

Direct naar het Ouderportaal?
Ga naar: https://ouders.basisonline.nl/

Ouderportaal

Voor alle oudercommunicatie werken wij met het ouderportaal Basisonline. Als uw kind op school start, krijgt u van ons de inloggegevens voor dit portaal. U bepaalt vervolgens zelf welke informatie u met de school wilt delen of met andere ouders.

Het ouderportaal biedt ouders en de school de mogelijkheid met elkaar te communiceren.

We gebruiken het ouderportaal voor de volgende zaken:
– Wederzijdse communicatie tussen ouders en school
– Formele en informele informatie-uitwisseling
– Inplannen van gespreksmomenten
– Inschakelen van ouderhulp

Er is ook een app beschikbaar voor ons ouderportaal. Deze kunt u downloaden door te zoeken naar Basisonline Ouderportaal.

Contactpersoon voor het ouderportaal is Monique Reijnders (ICT Panta Rhei).

Extra informatie

Handleiding Basisonline Nieuwe ouder

Handleiding Basisonline Tweede ouder aanmelden

Handleiding Basisonline Nieuw kind toevoegen aan bestaand account