Maatschappelijk werk

Het doel van het Instituut voor Schoolmaatschappelijk Werk (SMW.) is:
Het bieden van hulp aan kinderen met ontwikkelings- en gedragsproblemen om tot een betere schoolloopbaan te komen of de achterstand te beperken.

Maatschappelijk werk richt zich vooral op de psychosociale hulpverlening aan het kind en hun ouder(s) waardoor het functioneren op school bevorderd wordt.

Daarnaast richt SMW zich ook op problemen die te maken hebben met school, zoals :
– pesten,
– contacten met de leerkracht(-en).

Maatschappelijk Werk kan een bemiddelende, dan wel een ondersteunende rol hebben. Aanmeldingen voor Maatschappelijk Werk lopen via de Teamleider Zorg van Panta Rhei.

Meer informatie over SMW kunt u vinden op de website van IMW – Instituut voor Maatschappelijk Werk.IMW-logo-met-kompas