Jeugdhulpverlening

In heel uw gemeente, maar ook in uw eigen wijk zijn beroepskrachten dagelijks of met regelmaat bezig met kinderen, ook met uw kind. Denk b.v. aan de leerkracht van de basisschool, de peuterspeelzaalleidster, de begeleidster van clubs in het buurthuis, maar ook aan de huisarts, de consultatiebureauverpleegkundige van Thebe, en de sociaal verpleegkundige van de GGD.

Soms zien zij dat het niet goed gaat met een kind. Als zij dat nodig vinden kunnen zij daarover praten in het netwerk jeugdhulpverlening. In dit netwerk, deze groep van beroepskrachten, worden kleine en grote zorgen besproken rondom kinderen van 0 tot 12 jaar.

De vraag is dan : hoe zou het beter kunnen gaan met deze kinderen ?

Als er zorgen zijn over kinderen of over hun situatie, b.v. bij de leerkracht of peuterspeelzaalleidster, worden die allereerst met u als ouders / verzorgers besproken. Misschien hebt u zelf ook zorgen of vragen over uw kind(-eren). Het kan dan zijn dat u er samen met die leerkracht of leidster niet uit komt en dat dan besloten wordt om de zorgen in te brengen in het netwerk jeugdhulpverlening. Dit wordt dan gedaan door die betreffende leerkracht of leidster. De mensen in het netwerk proberen samen een oplossing te vinden of een antwoord op uw vraag. Zij kunnen ook zoeken naar mogelijkheden om u en / of uw kind enige tijd te ondersteunen.

Die hulp of ondersteuning vanuit het netwerk gaat door zolang dat nodig is, totdat het echt beter gaat. Soms is dat een korte tijd, soms duurt het langer, maar het kan ook zijn dat het beter is om door te verwijzen naar andere hulpverlening.

De leerkracht of leidster van uw kind is voor u de contactpersoon naar en van het netwerk en houdt u steeds op de hoogte. Hij of zij kan ook eventueel nieuwe vragen van u bij het netwerk neerleggen.

De basisschool / peuterspeelzaal van uw kind is aangesloten bij het netwerk jeugdhulpverlening in uw omgeving. U kunt op school / peuterspeelzaal navragen welke beroepskrachten er deelnemen aan het netwerk.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht of leidster van uw kind. Zij kunnen dan weer contact opnemen met de coördinator van het netwerk.

Er zijn momenteel 11 netwerken jeugdhulpverlening in Tilburg. Zowel in Goirle als in Gilze Rijen is 1 netwerk jeugdhulpverlening. De netwerken zijn onderdeel van het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg e.o.

KLIK HIER voor meer informatie over IMW.